21. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği'nin 21. olağan Genel Kurul toplantısı 24 Ocak 2017 günü saat 16.00 da Yapı Endüstri Merkezi’nin salonunda gerçekleşmiştir.

Seçimsiz yapılan bu toplantıya 35 üye katılmıştır.

Genel Kurul toplantısını yönetmek üzere başkanlık divanı için oylama yapılmış; Divan Başkanlığı’na Cihat Alagöz, Başkan Yardımcılığına Burcu Başer Gürer ve Katipliğe Müge Şengönül seçilmişlerdir.

Faaliyet Raporu Başkan Bülent Ünal tarafından okunmuş, geçen faaliyet dönemine ilişkin gelir-gider hesapları görüşmeye açılmıştır. Denetim kurulu başkanı Melih Tezcan Denetim raporunu okuduktan sonra Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından oy birliği ile aklanmışlardır.

Divan Başkanlığına verilen önerge ile Giriş aidatının 2500 TL ye olması, masraflara katılım bağış bedelinin her bir fuar için 1.500 TL olması, yıllık aidatın ise 200 TL olarak belirlenmesi talep edilmiş, oya sunulmuştur. Öneri oy birliği ile kabul edilmiştir.

Tüzüğün üye olma hakkı ve üyelik işlemleri maddesi (Madde 3) aşağıda görüldüğü gibi oy birliği ile değişmiştir.

YENİ MADDE 3: 

Fuarcılık alanında en az bir tam yıldan beri faaliyet gösteren yurt içinde veya yurt dışında en az iki fuar hazırlamış ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınmış yetki belgesine sahip tüzel kişiler, derneğe üye olabilirler. Üyelik giriş ücreti ve aidatlar Yönetim Kurulunun önerisi ile her yıl genel kurulca tespit edilir.

Mevcut tüzel kişi üyelerin en az %51 payına sahip oldukları, yetki belgesine sahip yeni tüzel kişilerin üyelik müracaatlarında bir yıllık faaliyet gösterme ve en az iki fuar hazırlama şartı aranmaz.

Üye olmak isteyen ilgili tüzel kişi, müracaat tarihinde mevcut tüzel kişi üyelerin dörtte birinin olumlu ve yazılı referansı ile gerekli belgeleri ekleyerek üyelik müracaatını yapar. Referans verir firma sayısı, küsurlu çıkar ise tam sayıya tamamlanır. Müracaat yönetim kurulunca incelenir, olumlu değerlendirilmesi halinde Üyeliğe kabul yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Bu tüzel kişi üyelikten ayrı, tüzel kişi üyeliği olan ilgili firmanın referans vereceği medeni hakları kullanma ehliyetine sahip; 5253 sayılı yasanın ilgili maddelerinde belirtilen yasaklama ve kısıtlamaları bulunmayan firma yetkilisi en fazla beş gerçek kişi de ayrıca giriş aidatı ödeyerek derneğe üye olabilir.
Tüzel kişi üyenin referansı ile derneğe üye kabul edilmiş gerçek kişi üyenin üyeliği tüzel kişi üyenin üyeliğinin sona ermesi veya tüzel kişi üyenin yazılı talebi veya tüzel kişi üye iş yerinde çalışmasının sona ermesi ile kendiliğinden düşer. Bu işlem için tüzel kişi üyenin yazılı beyanı aranır.

Tüzel kişi üyenin faaliyetlerinin sona ermesi veya bir başka tüzel kişi üye ile birleşmesi halinde üyeliği kendinden düşmüş sayılır. Tüzel kişi üyenin bir başka fuarcılık şirketi ile birleşmesi ve yeni tüzel kişilikte firma unvanının koruyor olması halinde tüzel kişinin yeni unvanı ile üyeliği devam eder ve giriş aidatı alınmaz.

Tüzel kişi referansı ile üyeliğe kabul edilen gerçek kişi üyenin dernekten ayrılması durumunda aynı tüzel kişinin referansı ile üyeliğe kabul edilen yeni gerçek üyeden giriş aidatı alınmaz.

Fuarcılık mesleğinin sürdürülmesine destek veren fuar alanı işleticisi, yayın, reklam, fuar dekorasyon, stand yapımı, fuar çadır tedarikçisi ve benzeri meslek kuruluşları derneğe üye olabilirler. Üye olmak isteyen ilgili tüzel kişi müracaat tarihinde mevcut tüzel kişi üyelerin dörtte birinin olumlu ve yazılı referansı ile gerekli belgeleri ekleyerek üyelik müracaatını yapar. Referans verir firma sayısı, küsurlu çıkar ise tam sayıya tamamlanır. Müracaat yönetim kurulunca incelenir, olumlu değerlendirilmesi halinde Üyeliğe kabul yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Derneğin üyesi olan ancak meslekten veya üye olma hakkı veren kurumdan ayrılmak nedeni ile dernek üyeliği düşen tüzel kişi veya kişilerin en fazla bir yıllık ara içinde yeniden üyelik hakkı kazanmaları ve derneğe üye olmak için başvurmaları halinde bir yıllık faaliyet gösterme şartı ve en az iki fuar hazırlamaşartı aranmaz. O yıl için belirlenmiş “Giriş Aidatı”nın yarısını ödeyerek derneğeüye olabilir.

Bu değişikliklerin eski ve yeni halleri üyelere dağıtılan dosyada yer aldığı görülmüş olup, Tüzük değişikliği oy birliği ile kabul edilmiştir.

2017 yılı bütçesi Gelir Gider çizelgesi taslağı okunarak görüşmeye açılmış, 2017 yılı bütçesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

Başkan Bülent Ünal söz alarak üyelere teşekkür etmiş, söz almak isteyen başka üye olmamış ve Divan başkanı Cihat Alagöz 21. olağan seçimsiz Genel Kurul toplantısını kapatmıştır.

ÖNCEKİ SAYFAYA GERİ DÖN