TFYD 26. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği'nin 18 Ocak 2022 günü seçimli olarak yapılacağı bildirilen 26. olağan Seçimli Genel Kurul’u belirtilen günde yeterli çoğunluk sağlanarak gerçekleşmiştir
 
*Oturum Dernek Başkanı T.Bülent ÜNAL tarafından açılmış, Haziran Cetveli’nde kaydı bulunan üyelerden çoğunluğun katılmış olduğu görülmüştür.
 
*Genel Kurul toplantısını yönetmek için Divan Başkanlığı’na Hakan Mirgün, Başkan Yardımcılığına Oya Akgün ve Katipliğe Başak Soydan seçilmişlerdir
 
*Faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal tarafından okunmuş, sektörün sorunları ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan istişareler anlatılmıştır.
 
*Mali Rapor ve Denetleme raporu Haziruna sunulmuş ve oy birliği ile Yönetim ve Denetim Kurulu ibra edilmiştir.
 
*Tüzüğe göre iki yıl süre ile görev yapmak üzere 7 asli ve 7 yedek Yönetim Kurulu Üyesi'nin seçimine geçilmiş, yapılan gizli oylama ve açık sayım sonucunda Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
 
Asli Üyeler:
Bülent Ünal
İlhan Ersözlü
İsmet Göksel
Hakan Mirgün
Ali Muharremoğlu
Zekeriya Aytemur
Zeynep  Öztop
 
Yedek Üyeler:
Arzu Saraç
Necip Güney
Berkan Öner
Ayşegül Akgün
Aydın Yıldırım
Anıl Ural
Sunay Girgin
 
*   Yine tüzüğe göre iki yıl süre ile görev yapmak üzere 3 asli ve 3 yedek Denetleme Kurulu Üyesi için seçim yapılmış. Yapılan seçim sonucunda Denetleme Kurulu şöyle belirlenmiştir.
 
Asli Üyeler:
Melih Tezcan
Sinem Yalvaç
Osman Saka
 
Yedek Üyeler:
Nurcan Yüksel
Yeşim Ulusoy
Hakan Aydın
 
 
*Divan Başkanlığına verilen önerge ile Aidatlar ve katılım payları artırılmamış önceki yılın rakamları sabit kalmıştır.
 
* 2022 yılı bütçesi Gelir Gider çizelgesi taslağı okunarak görüşmeye açılmış 2022 yılı bütçesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
 
*Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal teşekkür konuşması yaptıktan sonra Başkan 26. olağan seçimli Genel Kurul toplantısını sonlandırmıştır.
 
* Genel Kurul Sonrası yapılan Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı yapılmış:
 
*Bülent Ünal Başkanlık, İsmet Göksel ve İlhan Ersözlü Başkan yardımcılığı, Hakan Mirgün Saymanlık görevi üstlenmişlerdir.
  
*İlhan Ersözlü ve Zekeriya Aytemur STK lardan sorumlu üye olup, Zeynep Öztop ve Ali Muharremoğlu Yurtdışı ilişkilerden sorumlu olacaklardır.
 
*Derneğimizin üyesi ALZ Grup temsilcisi Cihat Alagöz “Kamu ilişkileri Koordinatörü” olarak görevlendirilmiştir.
 
 
 
 
ÖNCEKİ SAYFAYA GERİ DÖN