24.Genel Kurul

Deneğimizin 24. Olağan Genel Kurul toplantısı “Seçimli” olarak 16 Ocak 2020 tarihinde Tüyap Palas Oteli salonunda yapıldı. Kayıtlı 74 üyeden 58 üyenin katıldığı toplantıda Divan Başkanlığına Hakan Mirgün, yardımcısı Oya Akgün, katipliğe Işıl Gordi oy birliği ile seçildiler.

Korona Virüsü

Bilindiği üzere Çin Ana kıtada Hubei eyaleti Wuhan kentinde baş gösteren ve hızlı bir şekilde yayılan Korona virüsü (Covid-19) bütün dünya için önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir.

2018 TFYD Faaliyet Raporu

Değerli Üyelerimiz,

2018 yılı Faaliyet Raporumuzu bilginize sunmadan önce hepinizi 23. genel kurulumuzda Yönetim Kurulumuz ve şahsım adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

TFYD Genel Kurul Toplantısı

TFYD Genel Kurul Toplantısı 15 Ocak 2019 Salı günü saat 17.00 de Tüyap Palas Otelinde yapılacaktır.

Resmi Gazete


 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: 
Tarih : 09/01/2018
Karar No : 2018/1
Konu : Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi
 

Toplantı Tutanağı

​Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği'nin 16 Ocak 2018 günü seçimli olarak yapılacağı bildirilen 22. olağan Seçimli Genel Kurul’u belirtilen günde yeterli çoğunluk sağlanarak gerçekleşmiştir.

7 Haziran 2017 tarihinde “Dünya Fuarcılık Günü” 70 ülkede kutlandı.

7 Haziran 2017 tarihinde “Dünya Fuarcılık Günü” 70 ülkede kutlandı. Fuarcılık sektörünün ekonominin itici gücü olduğunu anlatan mesajlar Facebook ve Twitter üzerinden sosyal medyada paylaşıldı.
 

UFI’nin iki senedir düzenlediği GED17 Dünya Fuarcılık Gününün paydaşı olduk

Bu sene 7 Haziran 2017 de kutlanacak olan GED17 Dünya Fuarcılık Günü, sektörünün ekonomiye katkısını belirlemek amacıyla farkındalık yaratacaktır. 

23. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği'nin 8 Ocak 2019 günü seçimsiz olarak yapılacağı bildirilen 23. olağan Genel Kurul toplantısı belirtilen günde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, 15 Ocak 2019 günü saat 17.00 de çoğunluk aranmaksızın Tüyap Palas Oteli salonunda gerçekleşmiştir.

Başkandan

Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Ülkemizin önde gelen fuar organizatörü kuruluşların Mesleki örgütü. Fuar faaliyetlerinin parasal olarak %70’ne yakınını gerçekleştiren kurumların üyeliği ile oluşturulmuş bir dernek.

Eğlence Vergisi Kararı

Hazırladığımız fuarlar ile ilgili uzun yıllardır ödenen ve tartışma konusu olan fuar giriş biletlerindeki eğlence vergisi hakkında T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü  ve T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığımız girişimler sonucu;