23. Olağan Genel Kurul Toplantısı

 1. Oturum Dernek Başkanı T.Bülent ÜNAL tarafından açıldı. Hazirun Cetveli’nde kaydı bulunan üyelerden 36 sının katılmış olduğu görüldü.
 2. Genel Kurul toplantısını yönetmek üzere başkanlık divanı için oylama yapıldı. Divan Başkanlığı’na Hakan Mirgün, Başkan Yardımcılığına Oya Akgün ve Katipliğe Müge Şengönül  seçildiler. Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanmasının yeterli olduğuna karar verildi.
 3. Faaliyet raporu Başkan Bülent Ünal tarafından okundu, söz alan olmadı.
 4. Geçen faaliyet dönemine ilişkin gelir-gider hesapları okundu, görüşmeye açıldı.
 5. Denetim raporu okunarak hesaplar ibra edildi. 
 6. Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı faaliyetleri için oy birliği ile aklandılar. 
 7. Denetim Kurulu üyeleri 2018 yılı hesapları için oy birliği ile aklandılar.
 8. Divan Başkanlığına verilen önerge ile Giriş aidatının 2.500 TL olarak sabit kalmasına, masraflara katılım bağış bedelinin her bir fuar için 1.650TL olması, yıllık aidatın ise 250 TL olarak belirlenmesi talep edildi. Oya sunuldu. Öneri oy birliği ile kabul edildi.
 9. 2019 yılı bütçesi Gelir Gider çizelgesi taslağı okunarak görüşmeye açıldı. 2019 yılı bütçesi oybirliği ile kabul edildi.
 10. Bülent Ünal söz aldı ve üyelere teşekkür etti.
 11. Başkan 23. olağan seçimsiz Genel Kurul toplantısını kapattı