24.Genel Kurul

Deneğimizin 24. Olağan Genel Kurul toplantısı “Seçimli” olarak 16 Ocak 2020 tarihinde Tüyap Palas Oteli salonunda yapıldı. Kayıtlı 74 üyeden 58 üyenin katıldığı toplantıda Divan Başkanlığına Hakan Mirgün, yardımcısı Oya Akgün, katipliğe Işıl Gordi oy birliği ile seçildiler.
*Yapılan saygı duruşunun akabinde:
*Başkan Bülent Ünal 2019 yılı Faaliyet Raporunu okudu
*2019 yılı mali hesapları Sayman Hakan Mirgün tarafında üyelere okundu
*Denetim Kurulu Başkanı Melih Tezcan Denetim raporunu okuyarak Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrasını istedi
* Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 2019 senesi faaliyetlerinden oy birliği ile ibra edildi.
*Tüzüğe göre 7 asıl 7 yedek yönetim kurulu ve 3 asıl 3 yedek denetim kurulu üyesi seçimi yapıldı
*Seçim sonucunda; Bülent Ünal, İlhan Ersözlü, Cihat Alagöz, İsmet Göksel, Hakan Mirgün. Ali Muharremoğlu, Zekeriya Aytemur asıl yönetim kurulu üyeliğine seçilirken, yedek üyeler; Zeynep Öztop, Başak Soydan, Ferda Tuncer, Necip Güney, Hatice Dilek Polat, Hacer Aydın, Murat Özkaya olarak belirlendi.
*Denetim Kurulu Başkanı olarak Melih Tezcan, yardımcısı Sinem Yalvaç ve Serkan Başar seçildiler. Yedek Denetim Kurulu üyeleri ise Yeşim Ulusoy, Mehmet Ali Ayyıldız, Berkan Öner olarak belirlendi.
*Verilen önerge ile Giriş aidatı 2.500.- TL olarak sabit kalırken üyelik aidatı 300.- TL, Fuar Katkı payı 1.700.- TL olarak oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
* 2020 yılı Bütçesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi
Bülent Ünal teşekkür konuşması yaptı ve Divan başkanı Genel Kurul toplantısını kapattı.