Eğlence Vergisi Kararı

Hazırladığımız fuarlar ile ilgili uzun yıllardır ödenen ve tartışma konusu olan fuar giriş biletlerindeki eğlence vergisi hakkında T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü  ve T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığımız girişimler sonucu;

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 17.08.2012 tarih ve 87934 sayılı görüş yazısı ile fuarcılık faaliyetlerinin eğlence faaliyeti  kapsamına girmediği ve eğlence vergisine tâbi  olmadığı  belirtilmektedir.

Bundan böyle fuarcılık faaliyetlerinde, ilgili belediyelere eğlence vergisi ödenmesine gerek bulunmadığı, daha önce ödenmiş vergilerin iadesi için belediyelere başvurulabileceği bilgisini paylaşırız.