TFYD 28. Genel Kurul (Seçimli) Duyurusu

Türkiye Fuar Yapımcıları Derneğinin 28 olağan (seçimli) Genel Kurul  kararını sizlerle paylaşmak isteriz.

Seçimli Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 9 ocak 2024 Salı günü saat 14.30 da  Büyükçekmece Tüyap Palas oteli Harem salonunda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı adres ve saatte 16.Ocak 2024 Salı günü toplantının yapılmasına karar verildi.

GÜNDEM
 1. Açılış ve yoklama
 2. Genel Kurul Toplantısı Başkanlık Divanı Seçimi ve Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi
 3. Saygı duruşu
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması 
 5. Geçen döneme ilişkin bilânço ve Gelir Gider hesaplarının görüşülmesi
 6. Denetleme Kurulu raporunun okunması 
 7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
 8. Denetim Kurulunun ibrası
 9. İki yıl süre ile görev yapmak üzere 7 asil ve 7 yedek Yönetim Kurulu Üyesinin gizli oy ve açık sayımla seçilmesi.
 10. İki yıl süre ile görev yapmak üzere 3 asil ve 3 yedek Denetleme Kurulu Üyesinin gizli oy ve açık sayımla seçilmesi.
 11. 2024 Yılına ait “Üyelik Giriş Aidatının, Yıllık Üyelik Aidatının ve Dernek masraflarına katkı paylarının belirlenmesi
 12. 2024 yılı tahmini bütçenin görüşülmesi
 13. Dilek ve öneriler