Toplantı Tutanağı

Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği'nin 16 Ocak 2018 günü seçimli olarak yapılacağı bildirilen 22. olağan Seçimli Genel Kurul’u belirtilen günde yeterli çoğunluk sağlanarak gerçekleşmiştir.
 
1.Oturum Dernek Başkanı T.Bülent ÜNAL tarafından açıldı. Haziran Cetveli’nde kaydı bulunan üyelerden 54 üye katılmış olduğu görüldü.
 
2.Genel Kurul toplantısını yönetmek üzere başkanlık divanı için oylama yapıldı. Divan Başkanlığı’na Hakan Mirgün, Başkan Yardımcılığına Oya Akgün ve Işıl Gordi Katipliğe seçildiler. Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanmasının yeterli olduğuna karar verildi.
 
3.Saygı duruşu yapıldı
 
4.Faaliyet raporu okundu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal tarafından okundu.
 
5.Geçen faaliyet dönemine ilişkin gelir-gider hesapları Sayman Hakan Mirgün tarafından okundu, görüşmeye açıldı.
 
6.Denetim raporu Melih Tezcan tarafından okunarak hesaplar ibra edildi.
 
7.Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile aklandılar.
 
8. Denetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile aklandılar.
 
9.Tüzüğe göre iki yıl süre ile görev yapmak üzere 7 asli ve 7 yedek Yönetim Kurulu Üyesi'nin seçimine geçildi. Yapılan gizli oylama ve açık sayım sonucunda Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde belirlendi.
 
Asli Üyeler:
 
Aldığı Oy
 
Bülent Ünal
 53
 
Cihat Alagöz
 53
 
 İsmet Göksel
 50
 
Hakan Mirgün
 50
 
İlhan Ersözlü
 49
 
Zekeriya Aytemur
 49
 
Ali Muharremoğlu
 47
 
Yedek Üyeler:
 
 
 
Zeynep Öztop
 6
 
 Belkıs Ertaşkın
 5
 
İbrahim Anıl
 5
 
 Zafer Erkanar
 4
 
 Başak Soydan
 4
 
 Hacer Aydın
 2
 
Necip Güney
 0
 
9 .   Yine tüzüğe göre iki yıl süre ile görev yapmak üzere 3 asli ve 3 yedek Denetleme Kurulu Üyesi için seçim yapıldı. Yapılan seçim sonucunda Denetleme Kurulu şöyle belirlendi.
 
Asli Üyeler:   Aldığı Oy
  Melih Tezcan  51
  Sinem Yalvaç  47
  Alpaslan Zorlu  39
     
 Yedek Üyeler:
   
  Işıl Gordi  12
  Fatih Özmert  7
  Mustafa Üstün  3
 
  1. Divan Başkanlığına verilen önerge ile Giriş aidatı ve Dernek Masraflarına katılım bağışının sabit kalması talep edildi. Oya sunuldu. Giriş aidatının 2.500 TL olarak sabit kalması, Masraflara katılım bağışının geçen sene olduğu gibi fuar başına 1.500 TL olması ve yıllık üyelik aidatının 220TL   olması kabul edildi.
 
11- 2018 yılı bütçesi Gelir Gider çizelgesi taslağı okunarak görüşmeye açıldı. 2018 yılı bütçesi oybirliği ile       kabul edildi.
 
12-Dilek ve öneriler gündeme geldi.
13-Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal teşekkür konuşması yaptı
 
13-Başkan 22. olağan seçimli Genel Kurul toplantısını kapattı
 
Başkan
Hakan Mirgün
 
Başkan Yardımcısı
Oya Akgün
 
Katip
Işıl Gordi