Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği 27. Genel Kurul (Seçimsiz) Gündem


1-Açılış ve yoklama
 
2-Genel Kurul Toplantısı Başkanlık Divanı Seçimi ve Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi
 
3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
 
4- Geçen döneme ilişkin bilânço ve Gelir Gider hesaplarının görüşülmesi
 
5-Denetleme Kurulu raporunun okunması
 
6-Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesapları için ibrası
 
7-Denetim Kurulunun ibrası
 
8- 2023 Yılına ait “Üyelik Giriş Aidatının, Yıllık Üyelik Aidatının ve Fuar Katkı Bağışlarının tespiti
 
9-2023 yılı tahmini bütçenin görüşülmesi
 
10-Dilek ve öneriler