TÜRKİYE FUAR YAPIMCILARI DERNEĞİ 01.01.2020 - 31.12.2020 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Değerli Üyelerimiz,
 
2020 yılı Faaliyet Raporumuzu bilginize sunmadan önce hepinizi Yönetim Kurulumuz ve şahsım adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum. 
 
Fuarcılık sektöründe gelişmeyi engelleyici, haksız, taklitçi rekabeti önlemek, doğru çalışma ilke ve kurallarını oluşturabilmek amacı ile 1997 yılında kurulan Derneğimiz 24. yılını yaşıyor. bugün için 25 fuarcılık şirketini temsilen 74 üyesi bulunmaktadır. Üyelerimizin ülkemiz yurtiçi fuarcılık faaliyetinin değer olarak üçte ikisine yakın bölümünü temsil ediyor olması gücümüzün en önemli göstergesidir.

2020 yılını, hiç birimizin herhangi bir deneyimi olmayan bir salgın hastalık COVİD-19 ile tüm dünyada olduğu gibi mücadele ederek geçirdik.
 
Yılın 6 aylık süresi içinde Fuarcılık faaliyetleri kamu yönetimi tarafından yasaklandı. Sonraki dönemde de etkili bir faaliyet sürdürmek mümkün olmadı.
 
Öncelikli amaç sağlığımızı ve çalışanlarımızı koruyabilmekti. Derneğimiz üye kuruluşlarının bu yöndeki olumlu çabaları, amacımıza büyük ölçüde ulaşmamızı sağladı.
 
Gelirlerimizin hemen hemen tamamının yok olduğu bu dönemde sayıları on binlerle ifade edilen katılımcı firmalarımız ve milyonlarca kişi ve kurumlardan oluşan fuar ziyaretçilerimiz ile ilişkilerimizi sağlıklı tutmak onlar ile birlikte yeni bir gelecek kurgulamak önemli hedefimiz idi. Bu konuda üyelerimizin ciddi başarılar elde etmesi hepimizi sevindiriyor.
 
Değerli Dostlar, Derneğimiz üyelerinin bu dönem içinde gerçekleştirebildiği fuar sayısı sadece 16 oldu. Bu fuarlarda geçmişlerine göre bir hayli daralarak uygulanabildi. Aynı dönemde gündeme gelen ve sadece ihracatçı birlikleri ile bazı ticaret odalarına Ticaret Bakanlığı  tarafından sağlanan parasal destekler ile gündemde tutulmaya çalışılan sanal fuar kavramının bizim faaliyetlerimiz içinde anlamlı bir yerinin olmayacağı da birkaç başarısız deneyimden sonra anlaşıldı.
 
Sağlıklı çalışma şartlarının geriye dönüşü ile faaliyetlerimize hızla devam edebileceğimiz inancını taşıyorum.
 
Bu dönemde uluslararası üst örgüt UFİ ile temaslarımızı yoğun sürdürdük. Dünya Fuar endüstrisinin analizlerini yakından takip etmeye çalıştık. Bu salgın dönemi içinde iniş çıkışlara bağlı olarak sadece Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya ve Dubai’ de birkaç fuar denemesi yapılabildi.
 
Bunun dışında tüm endüstri dünyanın tamamında tamamen kapandı.
 
2020 yılı genel kurulumuzu zorunlu olarak erteleyerek, gerçekleştirdiğimiz bu günümüzde de dünyanın durumu aynen devam ediyor.
 
Aldığımız hijyen önlemleri, bölgemizde ticari buluşmaların en etken ülkesi olmamız ve bu sıkıntılı dönemde dahi Türk Hava Yolları’ nın dünyanın en çok noktasına uçan hava yolu olabilme becerisi, rakip ülkelere göre daha erken bir periyotta işlerimize dönebileceğimiz umudunu yükseltiyor.          
Bu yılda TOBB Fuar Komitesinde, Fuarcılık Meclisinde ve SEDEFED Sektörel Dernekler Federasyonu ile bağlı Konfederasyon TÜRKONFED’ de üst düzeyde temsil kabiliyetimizi sürdürdük.
 
Geçmiş dönemde fuar endüstrisi için kamu temsilcilerine yapmış olduğumuz taleplerin takipçisi olduk ancak bu pandemi dönemi hiçbir mesafe alınamadı.
 
Bu zorlu dönemde KOSGEB’ in fuar teşviklerinde aldığı ve uygulamada ciddi sorunlar çıkartan kararı ile ilgili girişimlerimiz askıda kaldı. Normalleşme dönemi ile birlikte ilk hedeflerimizden biri bu teşviklerin katılımcı firmalar lehine yeniden yapılandırılması girişimi olacak.
 
Önemli  bir gelişme de;  Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine ilişkin Yönetmelikte var olan, fuar endüstrisinde faaliyette bulunan şirketlerin başka bir iş ile iştigal edememe maddesi  ısrarlı taleplerimiz ve ilgili yasalar nedeni ile kaldırıldı. Artık fuar şirketleri ana sözleşmelerin de fuarcılık faaliyetleri gerçekleştireceklerini iştigal konuları içinde açıkça ifade etmek koşulu ile yasalar çerçevesinde diğer ticari faaliyetlerde de bulunabileceklerdir.
 
Bu dönem içinde dernek üyelerimizden Sn. Mustafa ÜSTÜN tarafından temsil edilen “Bileşim Fuarcılık Yayıncılık A.Ş.” üyelikten kendi istekleri ile ayrılmıştır.
 
Yeni üyemiz “ALZ Grup Uluslararası Fuar Kongre ve Danışmanlık A.Ş.”ye hoş geldin diyorum.  
 
2020 yılı mali verileri ve bilançosu ile denetçilerimizin hazırlamış oldukları Denetim Raporu ekte bilginize sunulmaktadır. Derneğimizin hiçbir kamu ve özel kuruma borcu yoktur. Uzun yıllardır Derneğimize karşı sorumluluklarını yerine getiren ve desteklerini her zaman hissettiğimiz üyelerimize Yönetim Kurulu olarak şükranlarımızı sunuyorum. Bugüne dek dostluk, barış ve başarı içinde sürdürdüğümüz çalışmalarımızın gelecek dönemlerde de devam edeceği inancı ile hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.