TÜRKİYE FUAR YAPIMCILARI DERNEĞİ'ne ÜYE OLMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR:

Dernek Tüzüğü'ne göre...

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fuarcılık alanında en az bir tam yıldan beri faaliyet gösteren yurt içinde veya yurt dışında en az iki fuar hazırlamış ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınmış yetki belgesine sahip tüzel kişiler, derneğe üye olabilirler. Üyelik giriş ücreti ve aidatlar Yönetim Kurulunun önerisi ile her yıl genel kurulca tespit edilir.

Mevcut tüzel kişi üyelerin en az %51 payına sahip oldukları, yetki belgesine sahip yeni tüzel kişilerin üyelik müracaatlarında bir yıllık faaliyet gösterme ve en az iki fuar hazırlama şartı aranmaz.

Üye olmak isteyen ilgili tüzel kişi, müracaat tarihinde mevcut tüzel kişi üyelerin dörtte birinin olumlu ve yazılı referansı ile gerekli belgeleri ekleyerek üyelik müracaatını yapar. Referans verir firma sayısı, küsurlu çıkar ise tam sayıya tamamlanır. Müracaat yönetim kurulunca incelenir, olumlu değerlendirilmesi halinde Üyeliğe kabul yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Bu tüzel kişi üyelikten ayrı, tüzel kişi üyeliği olan ilgili firmanın referans vereceği medeni hakları kullanma ehliyetine sahip; 5253 sayılı yasanın ilgili maddelerinde belirtilen yasaklama ve kısıtlamaları bulunmayan firma yetkilisi en fazla beş gerçek kişi de ayrıca giriş aidatı ödeyerek derneğe üye olabilir.

Tüzel kişi üyenin referansı ile derneğe üye kabul edilmiş gerçek kişi üyenin üyeliği tüzel kişi üyenin üyeliğinin sona ermesi veya tüzel kişi üyenin yazılı talebi veya tüzel kişi üye iş yerinde çalışmasının sona ermesi ile kendiliğinden düşer. Bu işlem için tüzel kişi üyenin yazılı beyanı aranır.

Tüzel kişi üyenin faaliyetlerinin sona ermesi veya bir başka tüzel kişi üye ile birleşmesi halinde üyeliği kendinden düşmüş sayılır. Tüzel kişi üyenin bir başka fuarcılık şirketi ile birleşmesi ve yeni tüzel kişilikte firma unvanının koruyor olması halinde tüzel kişinin yeni unvanı ile üyeliği devam eder ve giriş aidatı alınmaz.

Tüzel kişi referansı ile üyeliğe kabul edilen gerçek kişi üyenin dernekten ayrılması durumunda aynı tüzel kişinin referansı ile üyeliğe kabul edilen yeni gerçek üyeden giriş aidatı alınmaz.

Fuarcılık mesleğinin sürdürülmesine destek veren fuar alanı işleticisi, yayın, reklam, fuar dekorasyon, stand yapımı, fuar çadır tedarikçisi ve benzeri meslek kuruluşları derneğe üye olabilirler. Üye olmak isteyen ilgili tüzel kişi müracaat tarihinde mevcut tüzel kişi üyelerin dörtte birinin olumlu ve yazılı referansı ile gerekli belgeleri ekleyerek üyelik müracaatını yapar. Referans verir firma sayısı, küsurlu çıkar ise tam sayıya tamamlanır. Müracaat yönetim kurulunca incelenir, olumlu değerlendirilmesi halinde Üyeliğe kabul yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Derneğin üyesi olan ancak meslekten veya üye olma hakkı veren kurumdan ayrılmak nedeni ile dernek üyeliği düşen tüzel kişi veya kişilerin en fazla bir yıllık ara içinde yeniden üyelik hakkı kazanmaları ve derneğe üye olmak için başvurmaları halinde bir yıllık faaliyet gösterme şartı ve en az iki fuar hazırlama şartı aranmaz. O yıl için belirlenmiş “Giriş Aidatı”nın yarısını ödeyerek derneğe üye olabilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 5 -Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1.Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 1 ay içinde ödememek,
4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, 
6. Fuarcılık faaliyeti sona eren veya dernekte temsil ettiği kuruluştan ayrılmak

2) GEREKLİ EVRAKLAR:

1.Müracaat Dilekçesi
2.Üyelik Formu
3.Şirket Kuruluş Sözleşmesi (ilk ve son)
4.İmza Sirküleri
5.“Fuar Düzenleme Yetki Belgesi” fotokopisi 
6.İlk düzenlediği Fuar’ın adı ve tarihi)
7.İkametgah Senedi (Fotoğraflı) Muhtardan
8.Nüfus Sureti (Fotoğraflı) Muhtardan
9.3 Adet Vesikalık Resim
10.Tüzel kişi olarak müracaatlarda Yönetim Kurulu kararı ve temsilcisin kimlik bilgileri